Xây dựng nông thôn mới

HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung (thị trấn Yên Lạc) xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới

HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung chung sức xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới

 

HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung có 820 hộ với 2.348 nhân khẩu được chia ruộng theo Nghị định 64CP của chính phủ, có 1.302 người trong độ tuổi lao động.

Tuy Thị trấn Yên Lạc không nằm trong các xã, thị trấn xây dựng NTM nhưng những năm qua, cùng toàn huyện Yên Lạc  triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung đã chuyển đổi và hoạt động có hiệu quả theo mô hình HTX năm 2012. Trong đó, cùng với công tác củng cố tổ chức hoạt động HTX, HTX nông nghiệp Vĩnh Trung đã phối hợp với chi bộ khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ xã viên thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông dân, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân. Tập trung củng cố phát triển HTX hoạt động theo luật, thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển kinh tế tập thể, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo môi trường thuận lợi cho HTX phát triển bền vững.

Phát huy vai trò HTX kiểu mới, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự tích cực vận động, tuyên truyền của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung  đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo việc làm cho người lao động,  xây dựng khu phố văn hóa, đô thị văn minh, cùng toàn huyện chung sức  xây dựng NTM.

 

 

Hàng năm, HTX nông nghiệp Vĩnh Trung thường xuyên cử cán bộ, hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ HTX; các lớp tập huấn chuyển giao các biện pháp kỹ thuật cho các hộ sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh... Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sản xuất; đẩy mạnh cung ứng giống, vật tư; tổ chức làm đất, điều tiết nước và nạo vét kênh mương giúp các hộ xã viên sản xuất theo cơ cấu mùa vụ; làm tốt chương trình liên kết “4 nhà”…  HTX đã chuyển đổi thành công 100% diện tích đất 1 vụ thành 1 vụ lúa, 1 vụ cá từ đó hàng năm HTX đều có nguồn thu từ công tác chăn nuôi thủy sản. Hàng năm, HTX nông nghiệp Vĩnh Trung đã vận động bà con nông dân tổ chức gieo trồng từ 82,12ha – 87,12ha diện tích cây vụ chiêm, 33,6ha diện tích cây vụ mùa và 16,6ha cây vụ đông; sản lượng thóc thu được trong vụ xuân ước đạt từ 4.619 – 4.727 tạ, vụ mùa đạt từ 980 – 1.100 tạ. Trong nhiệm kỳ, HTX NN Vĩnh Trung đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức được 5 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 500 lượt người tham dự; tổ chức 15 đợt chiến dịch diệt chuột bảo vệ mùa màng, tiếp nhận và cấp phát 3.603 gói thuốc diệt chuột do UBND thị trấn hỗ trợ cho bà con nông dân. Đã tổ chức cho các hộ xã viên gieo cấy khoảng 103,3ha diện tích lúa trồng trọt sản xuất hàng hóa tập trung và tiếp nhận, chi trả kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các xã viên với số tiền gần 105 triệu đồng.

Từ chủ trương thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian qua HTX nông nghiệp Vĩnh Trung đã phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thu hút, tập hợp xã viên tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình văn hóa như: phong trào “thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Đồng thời, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để bà con xã viên tham gia học hỏi kinh nghiệm và nhân diện các mô hình, điển hình tiên tiến.  Từ các dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế vườn ao chuồng, chuyển đổi trồng cây ăn quả, các chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ… đã góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất của HTX, tăng năng suất, giá trị sản phẩm, có nhiều mô hình kinh tế có thu nhập hàng năm đạt từ 60 triệu đồng trở lên, góp phần tăng doanh thu cho HTX.

Ngoài ra, thông qua các nguồn thu từ cho các hộ xã viên thầu diện tích NTTS và nguồn quỹ chung của HTX, 100% loại phí dịch vụ của các xã viên đã được HTX bao cấp. Bên cạnh đó, HTX NN Vĩnh Trung còn chi trả các chi phí duy trì hệ thống đèn đường ban đêm, hệ thống truyền thanh, điện  nơi công cộng, chi công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải với số tiền trên 167 triệu đồng. Hàng năm HTX đều trích kinh phí hỗ trợ các hoạt động của ban quản lý di tích Đình làng; hoạt động trại hè, tổ chức tết trung thu của đoàn thanh niên; hoạt động kỉ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân; công tác quản trang; hỗ rợ các hộ gia đình xã viên khó khăn vào dịp tết… với tổng số tiền trên 534 triệu đồng…

 

Nhờ đáp ứng được yêu cầu thực tế mà hoạt động của HTX nông nghiệp Vĩnh Trung ngày càng có hiệu quả, đời sống của các hộ xã viên ngày càng được cải thiện, nâng cao, tạo được lòng tin của xã viên với mô hình HTX kiểu mới./.

Thu Hằng 

 

 

 

Ngày đăng: 05/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*