Tin An ninh quốc phong

Tòa án nhân dân huyện giải quyết 204 vụ việc

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2019, đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Yên lạc đã thụ lý 307 vụ án, giải quyết 204 vụ, đạt tỷ lệ 66,4%. Số vụ án bị hủy, sửa giảm so với cùng kỳ năm 2018. Chất lượng xét xử được nâng lên, số án hình sự thụ lý 31 vụ với 46 bị cáo, đã giải quyết xong 18 vụ với 27 bị cáo, đạt 58,1% (giảm 13 vụ, 44 bị cáo so với cùng kỳ 2018); án dân sự đã giải quyết 32/78 vụ, việc đạt 41% (giảm 22 vụ so cùng kỳ 2018); án hôn nhân và gia đình đã giải quyết xong 141/177 vụ, đạt tỉ lệ 79,7%; án kinh doanh, thương mại đã giải quyết xong 04 vụ đạt tỉ lệ 40% (giảm 1 vụ so cùng kỳ); ra quyết định thi hành án hình sự đối với 83 người bị kết án... Các vụ án hình sự đã được xử lý kịp thời, đúng hạn luật định, áp dụng hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

 

 

 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác năm 2019, đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 02/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*