Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc phát triển mạng lưới tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật có vị trí, vai trò là công cụ hỗ trợ nghiên cứu, học tập, giải quyết công việc, phát triển văn hóa của cán bộ, công chức và người dân. Trong thời gian qua, tủ sách pháp luật của các trường học, các cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc luôn hoạt động có hiệu quả, thực sự là công cụ để đưa pháp luật vào quá trình điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền cơ sở, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Huyện đã xây dựng và phát triển được mạng lưới tủ sách pháp luật đều khắp ở các cơ quan, xã, thị trấn và các thôn dân cư. Tại Phòng Tư pháp huyện có 01 tủ sách pháp luật với 455 đầu sách các loại. Ở mỗi xã, thị trấn đều đã trang bị tủ sách pháp luật đặt tại phòng của cán bộ Tư pháp - Hộ tịch với trung bình mỗi tủ có từ 250 - 400 đầu sách. Bên cạnh đó, tại các điểm bưu điện các xã, thị trấn cũng có trung bình trên 500 đầu sách, và tại 162 thôn có tủ sách pháp luật được trang bị 50 đầu sách để tại nhà văn hóa thôn. Đối với các trường học trên địa bàn, huyện xây dựng được hơn 60 tủ sách với 3.419 đầu sách sách loại, trong đó có 2.793 đầu sách pháp luật. Các cơ quan, đoàn thể trong huyện cũng có trên 700 đầu sách pháp luật và sách chuyên ngành. Hàng năm, các tủ sách pháp luật của các địa phương, các cơ quan, trường học trong huyện đều được cấp kinh phí bổ sung đầu sách mới phục vụ nhu cầu tìm đọc, tra cứu văn bản pháp luật của cán bộ cơ sở và nhân dân. Tuy nhiên, các tài liệu trong tủ sách chủ yếu là các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản pháp quy của tỉnh, của huyện phục vụ cho công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; các tài liệu sách, báo, tạp chí phục vụ nghiên cứu … bên cạnh đó là sự bùng nổ của internet hay phần lớn các tủ sách pháp luật được đặt ở trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa thôn và chỉ mở cửa vào giờ hành chính … cho nên việc tiếp cận tủ sách pháp luật của nhân dân không được thường xuyên. Đối tượng đến khai thác, sử dụng thông tin trong Tủ sách pháp luật phần lớn là những cán bộ đang công tác, cán bộ nghỉ hưu, gia đình chính sách, hội viên các đoàn thể và các giáo viên, học sinh. Hiện nay, tủ sách pháp luật trong các trường học đang phát huy hiệu quả hoạt động rõ rệt, trung bình mỗi năm, tủ sách pháp luật ở các trường học có 3.595 lượt người đến mượn, đọc sách.

 

 

 

Việc xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở đã và đang mang lại nhiều thông tin cho người dân trong việc tìm hiểu và thực thi pháp luật. Đây là việc làm cần thiết. Thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tủ sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tủ sách pháp luật. Huyện cũng sẽ chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực, các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật. Cùng với đó, thực hiện tốt việc luân chuyển sách pháp luật từ tủ sách pháp luật của xã, thị trấn đến điểm bưu điện văn hóa xã và nhà văn hóa khu dân cư, giúp người dân có điều kiện tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu pháp luật một cách thuận tiện, góp phần để tủ sách pháp luật trở thành một trong những kênh cung cấp thông tin pháp luật kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống, hình thành ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật của công dân.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*