Tin kinh tế

Ngân hàng NN-PTNT Yên Lạc: Tích cực huy động vốn và mở rộng các dịch vụ

Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Yên Lạc luôn là đơn vị dẫn đầu các tổ chức tín dung trên địa bàn huyện Yên Lạc và các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc về huy động vốn, mở dụng các dịch vụ và cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, nông dân.

 

       Hoạt động huy động và cho vay vốn tại Phòng giao dịch huyện Yên Lạc

Hoạt động trên địa bàn năng động. phải cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng thương mại lớn như: Phòng giao dịch Ngân hàng CPTM Công thương Vĩnh Phúc (ViettinBank); Phòng giao dịch Ngân hàng ĐT-PT, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Lạc bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chiến lược hoạt động của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh và mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Yên Lạc; tích cực đổi mới công tác quản lý, bố trí sắp xếp bộ máy tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, khai thác huy động nguồn vốn tại chỗ để tập trung cho vay chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, cải tạo đồng chiêm trũng nuôi trồng thuỷ sản; phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm; khôi phục làng nghề truyền thống.

Bằng các giải pháp linh hoạt, với nhiều hình thức huy động khác nhau, có chính sách khách hàng hợp lý, đảm bảo lợi ích tối đa cho người gửi tiền. Phân công cán bộ bám sát khách hàng có tiềm năng, vận động gửi tín dụng, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và phong cách phục vụ cho đội ngũ cán bộ tín dụng, giao dịch viên; thực hiện cải cách hành chính, giúp khách hàng làm các thủ tục hành chính, vay vốn nhanh chóng thuận tiện; đặc biệt mở rộng cac dịch vụ tiện ích cho người gửi hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, đến hết tháng 6/2014, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện của chi nhánh đạt hơn 725 tỷ đồng, tăng gần 143 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 (tăng trưởng 24,6%), trong đó nguồn vốn tiền gửi dân cư đạt trên 685 tỷ đồng, tăng 147 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2013 (tăng 27,3%), chiếm 94% tổng nguồn vốn huy động tại chỗ.

Cùng với việc cho vay, Ngân hàng NN&PTNT Yên Lạc phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ để tăng nguồn thu, đồng thời giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ hiện đại, tiện ích trong dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, ứng dụng chương trình IPCAS (tự động hóa toàn ngành); dịch vụ chuyển tiền điện tử trong nước, mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối, mở thẻ ATM có mức phát triển cao được khách hàng tiếp cận sử dụng rộng rãi như sử dụng việc trả lương qua tài khản ATM đã có gần 2500 khách hàng mới nâng tống số khách hàng sử dụng thẻ ATMN lên 13.000 thẻ. Nét nổi bật là việc cho vay đầu tư sản xuất theo Nghị định 41 của Chính phủ; ngoài ra còn cho 357 CBCNV vay vốn thấu chi, tiêu dùng gần 8 tỷ đồng. Việc đầu tư cho vay đúng đối tượng, đúng địa chỉ đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng khu vực nông thôn. Bên cạnh việc tập trung cho các hộ nông dân vay, thời gian gần đây đồng vốn đầu tư của chi nhánh hướng tới doanh nghiệp nỏ và vừa; các hộ kinh doanh sản xuất lớn và cho vay xuất khẩu. Để đồng vốn được kịp thời, ngay từ công tác thẩm định hồ sơ vay vốn đảm bảo đủ yêu cầu thì giải ngân sớm. Sau khi giải ngân, cán bộ tín dụng trưc tiếp đến hộ vay vốn tư vấn, hướng dẫn bà con sử dụng đồng vốn đúng mục đích và hiệu quả trong quá trình sử dụng và thu hồi vốn, lãi để có điều kiện luân chuyển cho hộ khác vay. Từ đồng vốn vay kịp thời đã giúp cho hơn 10.000 hộ vay với tổng số vốn gần 520 tỷ đồng đầu tư mua sắm tư liệu sản xuất, đầu tư con giống, cây trồng, sản xuất kinh doanh có chất lượng đạt hiệu quả kinh tế; giải quyết việc làm mới cho hàng ngàn lao động ở khắp các địa phương trong huyện như: Tề Lỗ, Đồng Văn, Trung Nguyên, Trung Hà, Văn Tiến, Hồng Châu…thoát nghèo vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Theo Báo Vĩnh Phúc


 

Ngày đăng: 11/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*