Công nghiệp - TTCN, Làng nghề

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Hồng huyện Yên Lạc

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Hồng huyện Yên Lạc

1. Địa điểm đầu tư: Xã Tam Hồng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến:

Xây dựng Cụm công nghiệp với quy mô 5ha

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ đồng;

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư;

5. Tiến độ dự kiến: 2016-2020

6. Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 24/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*