Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Yên Lạc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

 

         Việc thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Huyện Yên Lạc đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thưc hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, ở một số nơi tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang giao thông vẫn còn diễn ra. Tình hình tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; vẫn còn xảy ra các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện để xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người, bị thương 3 người, tăng 1 vụ so với năm 2018. Có 2.082 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước số tiền trên 944 triệu đồng.

             Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo tinh thần kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành kế hoạch số 1412/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sức mạnh của cả hệ thông chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tới mọi thành phần xã hội bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, bang rôn, khẩu hiệu; đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” vàonội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. Kịp thời sửa chữa hư hỏng của kết cấu hạ tầng đường bộ, xử lý ngay “điểm đen” tai nạn giao thông, khắc phục các điểm thường ngập nước trên đường bộ và các tuyến đường đô thị. Rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa để hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông được trật tự và an toàn.  Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông có tinh thần trách nhiệm, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân về những nội dung chỉ đạo của Ban bí thư trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý giao thông… Toàn huyện phấn đấu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 03 tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương và giảm ùn tắc giao thông./.

 

Thu Hằng 

 

 

Ngày đăng: 18/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*