Đưa NQ của Đảng vào cs

Huyện Yên Lạc nâng cao trách nhiệm qua tự phê bình và phê bình

Huyện Yên Lạc nâng cao trách nhiệm qua tự phê bình và phê bình

 

Đảng bộ huyện Yên Lạc hiện có 61 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 6.600 đảng viên, trong đó có 17 Đảng bộ xã, thị trấn, 44 tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Thời gian qua, thực hiện đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Bí thư và các cấp ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào phương hướng lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong sinh hoạt đảng.

Để việc kiểm điểm, thực hiện khoa học và bài bản, ngay sau khi Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, cuối tháng 12/2016, Huyện ủy Yên Lạc ban hành Kế hoạch số 25,26 về tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn. Trong đó, xác định việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng đi vào thực chất và bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, kết hợp giữa “xây” và “chống” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, quan trọng và cấp bách. Đồng thời đưa ra 14 nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên như: Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện và có các giải pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý dứt điểm những vụ việc tham nhũng, lãng phí, những vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận; xử lý, miễn nhiệm, thay thế đối với trường hợp suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những cán bộ công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm không đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, kém về phẩm chất, đạo đức. Chủ động nắm bắt diễn biến, tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc…

 

 

Theo cách làm này, Đảng bộ huyện Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.  Các báo cáo “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” được đưa ra cấp ủy cơ sở, đảng đoàn, ban cán sự đảng kiểm điểm, góp ý, bổ sung, hoàn thiện gửi về Huyện ủy. Ban thường vụ huyện ủy xem xét, nhận xét, gợi ý nội dung “tự soi”, thông báo tới cấp ủy và cá nhân. Từ đó cá nhân xây dựng kế hoạch hành động tự sửa chữa, khắc phục, đưa ra ý kiến tập thể trước khi gửi về huyện ủy. Cấp ủy, tổ chức đảng sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện khắc phục đối với từng cá nhân. Thông qua việc thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” đã đánh giá được độ trung thực của các cán bộ trong kiểm điểm. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những sai phạm, yếu kém, hạn chế ở cơ quan, đơn vị, kể cả khi đã chuyển cơ quan khác; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; là căn cứ để xem xét xử lý cán bộ nếu vẫn mắc những sai phạm đã chỉ ra, góp phần tích cực chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm... Đối với một số cấp ủy đảng, đơn vị tổ chức kiểm điểm chưa tốt, huyện sẽ tăng cường kiểm tra để bảo đảm việc thưc hiện được bài bản và hiệu quả.

Tổng hợp các báo cáo kiểm điểm cho thấy, 61/61 chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức, xây dựng chế hoạch, chương trình hành động thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 100% cấp ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện Nghị quyết, lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ, cơ quan giúp các cán bộ, đảng viên được tìm hiểu, nắm vững những nội dung chủ yếu, cốt lõi của Nghị quyết để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ công tác một cách hiệu quả. Tại các cuộc họp chi bộ, cơ quan, các cán bộ, đảng viên không chỉ tích cực thảo luận, mà còn giãi bày tâm tư, nguyện vọng của mình, không nặng nề tâm lý kiểm điểm, phê bình hoặc chỉ trích nhau.  Trong đó, một số đảng viên đã nêu những ý kiến đóng góp, bày tỏ quan điểm riêng rất thẳng thắn như: vẫn có tình trạng đảng viên trong chi bộ không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả. Một số đảng viên có lúc, có nơi chưa chấp hành nghiêm giờ giấc sinh hoạt, chậm đóng đảng phí, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chưa cao...

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến xã, thị trấn đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát từng năm theo kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát, bên cạnh tổ chức đảng, đảng viên chấp hành cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, phát hiện vẫn còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số trường hợp không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, bỏ dự sinh hoạt chi bộ không có ký do chính đáng, không đóng đảng phí trong nhiều tháng liên tiếp. Tính riêng năm 2018, Huyện ủy Yên Lạc và các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 61 đảng viên, trong đó khai trừ khỏi Đảng 4 trường hợp. Riêng 3 tháng đầu năm 2019, đã xóa tên 9 đảng viên dự bị, 4 đảng viên chính thức.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ và trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã  thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong những yếu kém, hạn chế của cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Qua đó, nhiều sự việc đã được đưa ra kiểm điểm, cấp có thẩm quyền kết luận, xem xét, xử lý dứt điểm.  Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn chuyển biến rõ rệt, sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên được phát huy. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm cho thấy, trong số các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn có 49% chi, Đảng bộ trong huyện đạt TSVM, hơn 51% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Quá trình thực hiện kiểm điểm nghiêm túc đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân, góp phần làm thay đổi căn bản nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác, đã và đang góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

 

Thu Hằng 

 

 

Ngày đăng: 15/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*