Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Phương quan tâm phát triển đảng viên công giáo

Đảng bộ xã có 301 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trong đó có 10 đảng viên là người Thiên Chúa giáo. Với đặc thù trên, trong những năm qua, Đảng bộ xã Yên Phương luôn tạo điều kiện cho các đảng viên là người có đạo vừa tham gia các hoạt động tại địa phương, vừa tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Trên địa bàn huyện Yên Lạc có 2 tôn giáo được phép hoạt động là đạo Phật và Công giáo, trong đó có 7 họ giáo với hơn 2.000 giáo dân, sinh sống chủ yếu ở các xã: Yên Phương, Tam Hồng, Hồng Châu và Trung Kiên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đồng bào công giáo trong huyện luôn gương mẫu, chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành, địa phương phát động. Xã Yên Phương hiện có 10 thôn dân cư, hơn 9.000 nhân khẩu, sinh hoạt chủ yếu ở 2 tôn giáo chính là đạo Phật và Thiên Chúa giáo. Đảng bộ xã có 301 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trong đó có 10 đảng viên là người Thiên Chúa giáo. Với đặc thù trên, trong những năm qua, Đảng bộ xã Yên Phương luôn tạo điều kiện cho các đảng viên là người có đạo vừa tham gia các hoạt động tại địa phương, vừa tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

 

 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên trong họ giáo để góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương - giáo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Hàng năm, Đảng bộ xã đều có kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ có các hộ giáo dân, đồng thời phân công thành viên BCĐ tôn giáo của xã trực tiếp nắm chắc tình hình, giúp đỡ những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng. Mặc dù có những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở các họ giáo như chia sẻ của ông Trần Thế Tích - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Phương: “Phần lớn những người trẻ tuổi thường đi làm ăn xa, đi học và ít quan tâm đến công tác đảng”, song Đảng bộ và các chi bộ đã có những đổi mới về nội dung sinh hoạt và phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các họ giáo. Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, Đảng bộ xã Yên Phương đã kết nạp thêm 13 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên là đồng bào Công giáo, nâng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 301 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc. Các đảng viên đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà giàu mạnh. Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã, nhất là đời sống của các hộ giáo dân được nâng lên rõ rệt, với thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt hơn 98%.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong các họ giáo, Đảng bộ xã Yên Phương sẽ triển khai đồng bộ các nội dung từ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, thực hiện quy trình thẩm tra và tổ chức kết nạp theo đúng quy định, từng bước nâng cao số lượng và chất lượng công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Đảng bộ xã phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 12/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*