Người dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời

Phản ánh về công tác quản lý lò mổ gia súc trên địa bàn các xã Trung Kiên và xã Trung Hà huyện Yên Lạc

Phản ánh về công tác quản lý lò mổ gia súc trên địa bàn các xã Trung Kiên và xã Trung Hà huyện Yên Lạc

Chi tiết phản ánh:

Trên địa bàn các xã Trung Kiên và xã Trung Hà huyện Yên Lạc có xuất hiện và tồn tại các lò mổ gia súc quy mô mổ hàng chục con lợn trên mỗi lò trong một đêm và đã hoạt động trong thời gian dài. Người dân chúng tôi thấy các lò mổ hoạt động nằm sen kẽ trong khu dân cư sinh sống, gây mùi hôi và tiếng ồn rất khó chịu, nước thải của lò mổ gia súc thải trực tiếp ra môi trường ao hồ gây ô nhiễm môi trường, vi phạm nghiêm trọng các điều quy định trong nghị định 123/2018/NĐ - CP về điạ điểm giết mổ gia súc gia cầm. Việc tồn tại các lò mổ hoạt động lâu như vậy trên địa bàn huyện khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng các lò mổ gia súc đã được cấp phép hoạt động hay chưa? và nếu đã có thì đơn vị cấp phép hoạt động đã cấp phép theo đúng quy định của nghị định 123/2018/NĐ - CP về điạ điểm giết mổ gia súc gia cầm không? Mong các cơ quan hữu quan sớm có chỉ đạo xác minh xem xét và thực hiện di dời các lò mổ theo đúng quy định pháp luật, nếu có phát hiện vi phạm bất hợp lý nêu trên.

Nhân đây tôi xin đóng góp ý kiến tới các cơ quan có trách nhiệm cần quản lý chặt chẽ, kiên quyết theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo môi trường trong sạch an toàn cho nhân dân và để không phát sinh thêm các lò mổ gia súc trong các khu dân cư không đúng quy định pháp luật gây ô nhiễm môi trường, khi mà công tác quản lý chưa thật chặt chẽ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y trả lời:

Trên địa bàn xã Trung Kiên, Trung Hà - huyện Yên Lạc: Hiện chưa có hộ giết mổ gia súc, gia cầm nào được cấp phép hoạt động giết mổ.

Về quản lý cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ: Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 76 Luật Thú y; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn.

Về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm: Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ- UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh. Tại khoản 2, Điều 1 quy định: Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ: Là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện việc giết mổ gia súc, gia cầm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã, có Giấy chứng nhận đăng kinh doanh; Tại khoản 4 Điều 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (trường hợp UBND cấp xã được UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) theo quy định.

Hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có văn bản chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã ký cam kết và thực hiện kiểm tra đánh giá các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn quản lý. Đối với các cơ sở vi phạm cam kết và không đảm bảo yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định của Pháp luật thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Như vậy, đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường theo quy định; UBND cấp xã có quyền đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Ngày đăng: 09/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*