Thời sự tổng hợp

Yên Lạc: 171,9 km rãnh cần phải cải tạo nâng cấp và 121 ao cần nạo vét

Trên cơ sở điều tra, phân loại hiện trạng và nhu cầu cấp thiết cần được xây dựng, cải tạo để khắc phục ô nhiễm môi trường, huyện có 91,5 km rãnh cần phải xây mới, gần 80,4 km rãnh cần phải cải tạo nâng cấp, có 121 ao với khối lượng bùn cần được nạo vét trên 545,486 m3.

Thực hiện Thông báo số 1709-TB/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước thải và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành điều tra, khảo sát thống kê về hiện trạng ao, hồ cần cải tạo, đồng thời chọn 02 xã là Đồng Cương và Hồng Phương làm điểm. Qua thống kê, toàn huyện mới chỉ có gần 230 km rãnh xây có nắp đạy, còn hơn 101 km rãnh xây không có nắp đạy, 49 km rãnh đất và trên 81 km rãnh bị ứ đọng, không lưu thông được nước thải. Số ao, hồ tiếp nhận nước thải là 210 ao với diện tích 640.591 m2. Trên cơ sở điều tra, phân loại hiện trạng và nhu cầu cấp thiết cần được xây dựng, cải tạo để khắc phục ô nhiễm môi trường, huyện có 91,5 km rãnh cần phải xây mới, gần 80,4 km rãnh cần phải cải tạo nâng cấp, có 121 ao với khối lượng bùn cần được nạo vét trên 545,486 m3.

 

 

Để thực hiện tốt việc triển khai thực hiện hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai tới từng ngõ, xóm, khu dân cư để hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về cơ chế hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng cống, rãnh và ao hồ, thủy vực tồn đọng trong khu dân cư. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ xây dựng, cải tạo và quyết toán công trình với những thôn, xóm có sự đồng thuận cao của nhân dân

 

Chủ tịch UBND huyện và nhân dân thị trấn Yên Lạc trong ngày XD rãnh thoát nước thải khu dân cư

 

Việc triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước là việc làm thiết thực và ý nghĩa. Các tuyến rãnh thoát nước thải và các ao với khối lượng bùn bấy lâu không được nạo nét khi được nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang sẽ giúp môi trường trong các khu dân cư thêm trong lành, tạo cho diện mạo nông thôn mới ở các xã thêm khang trang, sạch, đẹp, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.

 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*