Thời sự tổng hợp

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy; Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thông – PBT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác Đảng, đoàn thể; nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm - thủy sản của huyện đạt 880,3 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch; giá trị ngành công nghiệp – TTCN đạt 1.840 tỷ đồng, tăng 10,5%; thương mại – dịch vụ đạt 1.188 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Huyện thực hiện thu hồi, bồi thường GPMB 12 dự án với tổng diện tích 28,8 ha; quyết toán xong 43 công trình và thực hiện giải ngân gần 105 tỷ đồng, đạt 56,4% kế hoạch. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục được quan tâm; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân được chú trọng; quốc phòng – An ninh trên địa bàn ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị nền nếp, hiệu quả; tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

6 tháng cuối  năm 2019, huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…

 

 

Với sự điều hành của các đồng chí Thường trực Huyện ủy, đại diện các ngành, các địa phương đã phát biểu và phân tích làm rõ một số hạn chế như: Tiến độ triển khai, thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm của huyện còn chậm; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; các vi phạm về đất đai chưa xử lý kiên quyết, triệt để… Trên cơ sở những khó khăn còn tồn tại,  các đại biểu đã đề xuất bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, nhất là các giải pháp về tiêu chí môi trường gắn với giữ vững và nâng cao huyện nông thôn mới; về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị….

 Kết luận hội nghị, thường trực Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời triển khai nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra./.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 08/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*