Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc huy động nguồn vốn trên 570 tỷ đồng cho nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong thời gian qua, cùng với chỉ đạo các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Yên Lạc đã chú trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay 16/16 xã của huyện vẫn giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí tiếp tục được đầu tư nâng cao về chất lượng trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất, tiêu chí môi trường. Cụ thể, đã có gần 8 km đường giao thông trục xã, liên xã được cải tạo nâng cấp; 6,1 km đường trục thôn thuộc các xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Bình Định, Văn Tiến đã được đầu tư; hơn 2,9 km đường trục ngõ xóm và 2,9 km đường giao thông nội đồng đã được các xã vận động nhân dân đầu tư cứng hóa. Hệ thống trường học cũng được xây dựng chỉnh trang đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa cơ sở vật chất trong các nhà trường như: xây dựng 2 dãy nhà 2 tầng 20 phòng học trường mầm non xã Tề Lỗ; nhà điều hành và công trình phụ trợ trường mầm non xã Trung Nguyên; đầu tư xây dựng nhà rèn luyện thể chất trường Tiểu học Phạm Công Bình và Tiểu học Kim Ngọc…. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các xã đều phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Toàn huyện đã huy động các nguồn vốn đạt trên 570 tỷ đồng cho nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt với số nợ đọng trên 51 tỷ đồng trong xây dựng cơ bản của giai đoạn 2010 – 2015, huyện đã bố trí nguồn thanh toán trả nợ trong kế hoạch đầu tư công của huyện và xã, do vậy đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện sẽ không còn nợ công trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với huy động về nguồn vốn đầu tư cho nông thôn mới, huyện đã triển khai nhiều kế hoạch với các giải pháp, chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn để nâng cao đời sống nhân dân như: Kế hoạch dồn thửa đổi ruộng, chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giống, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, huyện cũng đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả vào các dự án, mô hình kinh tế nông nghiệp tại một một số địa phương, qua đó góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nông dân. Tiêu biểu như: dự án trồng chuối tiêu hồng tại xã Liên Châu; trồng ớt xuất khẩu tại xã Nguyệt Đức; trồng rau đạt tiêu chuẩn Vietgap tại xã Đại Tự và xã Hồng Phương …

 

 

 

Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều xã, tỷ lệ người dân tham gia BHYT vẫn chưa cao, tiêu chí y tế đạt chưa ổn định; việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn ít, mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều; công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng nông thôn mới. Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới, nhất là thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của nhân dân. Trên sơ sở rà soát thực trạng của địa phương, huyện đã yêu cầu BCĐ nông thôn mới các xã xây dựng và thực hiện theo lộ trình trong từng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về chỉ tiêu thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu, trước mắt huyện sẽ xây dựng mỗi xã 01 thôn tiêu biểu theo đề xuất của BCĐ các xã, gồm: thôn Yên Lạc 4 xã Đồng Văn; thôn Nhân Lý xã Tề Lỗ; thôn Hoàng Thạch xã Trung Nguyên; thôn Yên Quán xã Bình Định; thôn Cổ Tích xã Đồng Cương; thôn Tảo Phú xã Tam Hồng; thôn Đình xã Yên Đồng; thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự; thôn Nhật Chiêu 6 xã Liên Châu; thôn Ngọc Đường xã Hồng Châu; thôn 10 xã Yên Phương; thôn Phú Phong xã Hồng Phương; thôn 1 xã Trung Hà; thôn Lưỡng 1 xã Trung Kiên; thôn Lồ xã Nguyệt Đức và thôn Yên Nội xã Văn Tiến.

                                                              Trần Biển

 

Ngày đăng: 08/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*