Tin kinh tế

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát, vì lợi ích của nhân dân

Phát huy vai trò và quyền hạn trong công tác phản biện xã hội, Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tăng cường các hoạt động, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ tài sản công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Cán bộ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Tam Hồng giám sát quá trình thi công rãnh thoát nước thải trên địa bàn. 
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, hiện nay, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã xây dựng được hệ thống các Ban TTND với tổng số 140 thành viên, trong đó, có 14 Ban TTND kiêm nhiệm Ban GSĐTCĐ. Các thành viên tham gia hoạt động thanh tra, giám sát đều là những người công tâm, có uy tín, có hiểu biết pháp luật, được nhân dân tín nhiệm bầu chọn. Dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao của MTTQ các cấp, hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đảm bảo tuân thủ nguyên tắc công minh, dân chủ, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Văn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Hồng cho biết: Từ khi thành lập, Ban GSĐTCĐ đã trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Hàng năm, Ban đã bám sát Luật Thanh tra và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các thôn dân cư, kịp thời phản ánh về những vụ việc sai phạm, vướng mắc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã Tam Hồng có nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng như: Các thiết chế văn hóa – thể thao thôn; công trình giao thông, y tế phục vụ xây dựng nông thôn mới; dự án nâng cấp cơ sở vật chất trường học; các công trình phúc lợi… Trong quá trình khởi công xây dựng các công trình, Ban GSĐTCĐ đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng nhằm nâng cao chất lượng công trình, như: Đề nghị xây dựng hệ thống công trình phụ trợ, cứng hóa sân bê tông tại nhà văn hóa thôn Nho Lâm; tham gia giám sát quá trình xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải trên địa bàn các thôn, xóm, trong đó có một phần kinh phí do nhân dân đóng góp đảm bảo tính minh mạch… Các ý kiến, kiến nghị của Ban GSĐTCĐ đều được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Cùng với Ban GSĐTCĐ, tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc, Ban TTND đã phát huy vai trò trong công tác thanh tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực: Chế độ chính sách đối với người có công; các khoản kinh phí Nhà nước hỗ trợ; các khoản đóng góp của nhân dân; xây dựng giao thông nông thôn... Tại xã Đồng Cương, các thành viên Ban TTND đã phối hợp hiệu quả với UBND xã giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng của công dân; giám sát các công trình xây dựng; hòa giải các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, quyền thừa kế, đất thuộc diện thu hồi, phân chia tài sản thừa kế; giám sát công tác thu và sử dụng quỹ bảo vệ môi trường… Tại thị trấn Yên Lạc, Ban TTND tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia tiếp công dân; phối hợp giám sát hoạt động tiếp công dân theo cơ chế 1 cửa; giám sát hoạt động của lực lượng công an và Ban chỉ huy quân sự thị trấn; giám sát công tác chi trả chế độ chính sách cho các gia đình thương binh, liệt sĩ…

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc nhận định: Hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc thường xuyên được củng cố; phương thức và hình thức thanh tra, giám sát ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Trong 5 năm qua, Ban TTND, Ban GSĐTCĐ huyện Yên Lạc đã thực hiện hơn 500 cuộc giám sát, thanh tra, qua đó, góp phần làm minh bạch công tác quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và các công trình, dự án đầu tư tại cộng đồng, phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí.Tuy nhiên, hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ còn gặp một số khó khăn do thiếu kinh phí hoạt động; phụ cấp cho các thành viên còn thấp nên chưa phát huy hết vai trò, khả năng của các cá nhân trong hoạt động thanh tra, giám sát; đội ngũ cán bộ của các Ban còn hạn chế về chuyên môn...

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát.

Nguồn: Báo VP

 

Ngày đăng: 03/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*