Thời sự tổng hợp

Yên Lạc từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn huyện Yên Lạc thời gian qua đã đem lại những hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu về ứng dụng tin học trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại.
Cán bộ, công chức Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống văn bản điện tử
 Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử không những là xu thế phát triển tất yếu mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ nhân dân trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công quyền.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức rõ hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia của chính quyền các cấp trên địa bàn, việc ứng dụng CNTT đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 100% các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã đã ứng dụng, vận hành thường xuyên, hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động quản lý điều hành; 80% hồ sơ, số liệu, dữ liệu tại các cơ quan được số hóa, quản lý trực tiếp trên mạng.

Hầu hết các giấy mời họp, tài liệu họp và lịch công tác của UBND huyện đều được gửi qua hệ thống thư điện tử;gần 100% cán bộ, công chức của huyện được trang bị máy tính, trang thiết bị tin học;100% các đơn vị có mạng nội bộ trên nền tảng kết nối internet tốc độ cao; mạng số liệu và phần mềm chuyên dùng được khai thác sử dụng hiệu quả ở các phòng chuyên môn.

Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của cơ quan Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức được tiếp cận nhanh chóng với các văn bản, quy định, thủ tục hành chính, đồng thời giám sát hoạt động của cán bộ, công chức.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính đã được công khai tại bộ phận một cửa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của huyện. 6 tháng đầu năm 2019, cấp huyện đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về cấp phép xây dựng, đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh; tiếp nhận và giải quyết đúng hạn trên 3.400/4.083 (đạt 85%) hồ sơ về quản lý đất đai; tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% số hồ sơ thuộc các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, chứng thực và hộ tịch, văn hóa, thông tin.

Tại UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 95,7% hồ sơ về lĩnh vực quản lý đất đai; 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản; 89,5% hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ khẩu; 81,6% hồ sơ thuộc lĩnh vực chứng thực; 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch; 92,9% hồ sơ thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. UBND huyện đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng hệ thống mạng LAN, Internet đồng bộ, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính và tại Trung tâm Hành chính công của huyện; ứng dụng thành công chữ ký số trong lĩnh vực bảo hiểm..

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng LAN và bổ sung thiết bị CNTT tại UBND huyện; triển khai ứng dụng chữ ký số tại tất cả các phòng, ban và ở các xã, thị trấn; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận một cửa UBND huyện, quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước.

Nguồn: Báo VP

 

Ngày đăng: 03/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*