Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Bằng các giải pháp tích cực và đồng bộ, huyện Yên Lạc quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đề ra trong năm 2019, tạo điểm nhấn trong hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Năm 2019 là năm huyện Yên Lạc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2021. Vì vậy, đây là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc, tạo bước đột phá nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, huyện ta cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện, huyện ta đã khắc phục và vượt qua được những khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện được phát triển, nhiều chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. An ninh chính trị, quốc phòng của huyện được củng cố và ổn định. Công tác tuyên truyền PBGDPL được thực hiện thường xuyên, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính được huyện đẩy mạnh và quan tâm thực hiện thường xuyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chất lượng nông thôn mới của huyện tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Có được kết quả này là do huyện đã chỉ đạo sát sao mọi hoạt động, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng những Kế hoạch, Chương trình hành động và nhiều văn bản có tính pháp lý, thực tiễn cao. 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã ban hành được 03 Chỉ thị, 1.200 văn bản, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện đã ban hành 12 kế hoạch và 156 văn bản chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo cơ cấu giống, thời vụ, phát triển chăn nuôi, thủy sản và các điều kiện phục vụ sản xuất. Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm - thủy sản của huyện đạt 880,3 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch, một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị bước đầu có hiệu quả như: mô hình rau an toàn ở xã Hồng Phương, Đại Tự, Liên Châu; mô hình trồng ớt ở xã Nguyệt Đức; dự án chuối tiêu hồng ở xã Liên Châu.

 

 

Trong lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - XD, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn vận dụng tốt chủ trương, chính sách khuyến công của tỉnh, của huyện, GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp và kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN của huyện đạt 1.840 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều công trình và dự án như: dự án khu đô thị sinh thái Đầm Khanh; Khu đô thị Piceza, khu đô thị Tề Lỗ - Trung Nguyên; công trình đường giao thông ĐT.305 cầu kênh Lũng Hạ (xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức, đường vành đai 3 … cũng đã được huyện cho tổ chức đấu thầu, thi công xây dựng.

Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2019, bằng nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, các điều kiện và tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã được các xã cụ thể trong từng tiêu chí. Đồng thời đang tích cực tuyên truyền, huy động sự vào cuộc, chung tay góp sức của nhân dân. Đến nay, tuy chưa có xã và thôn nào đủ điều kiện đạt xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, song các tiêu chí đang được các địa phương giữ vững và nâng cao về chất lượng.

 

 

Thực hiện cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư, BTV Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2020”. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, đông người. Toàn huyện đã duy trì được công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, qua đó đã có 531 lượt công dân và 96 đơn được tiếp nhận và xử lý.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện. Trong chỉ đạo, điều hành, huyện sẽ nâng cao thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp và Quy chế hoạt động giữa UBND với HĐND, MTTQ và các đoàn thể. Về điều hành thực hiện tăng trưởng về kinh tế, UBND huyện sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới. Huyện cũng đẩy mạnh kế hoạch dồn thửa, đổi ruộng, triển khai các giải pháp để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

 

 

Bằng các giải pháp tích cực và đồng bộ, huyện Yên Lạc quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đề ra trong năm 2019, tạo điểm nhấn trong hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 03/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*