Thông tin văn bản

Công điện của BCH PCTT&TKCN huyện Yên Lạc về việc phòng chống lụt bão số 2

Công điện phòng chống lụt bão số 2

Xem Nội dung Công điện tại đây

 

 

Ngày đăng: 03/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*