Tin kinh tế

Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Yên Lạc: cấp 1.480 GCN quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019

Theo thống kê của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Yên Lạc, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 1.480 GCN QCDĐ với diện tích được cấp là gần 33ha.

 

Theo thống kê của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Yên Lạc, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 1.480 GCN QCDĐ với diện tích được cấp là gần 33ha. Trong đó, cấp mới 1.234 GCN với diện tích 27,231 ha; cấp đổi, cấp lại 59 GCN; đăng ký biến động do chuyển quyền sử dụng đất 810 trường hợp. Ngoài ra, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Yên Lạc đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm 1.829 trường hợp, trong đó, đăng ký thế chấp 1.050 trường hợp, đăng ký xóa thế chấp 753 trường hợp, đăng ký thay đổi thế chấp 6 trường hợp và cấp lại trang bổ sung 20 trường hợp.

 

 

Hiện tại, huyện Yên Lạc đã đi vào sử dụng hệ thống hồ sơ địa chính dạng số theo tọa độ VN2000 ở 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Yên Lạc sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, niêm yết các thủ tục cần thiết trong việc xin cấp GCN QSDĐ tại bộ phận một cửa để người dân dễ dàng quan sát. Đồng thời, phát tờ rơi hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hành chính cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện với các thủ tục cơ bản như: Thủ tục đăng ký cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; thủ tục cấp đổi GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất… Các trường hợp còn vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, vi phạm quy hoạch, tranh chấp khiếu kiện cũng sẽ được đơn vị hướng dẫn để nhân dân hiểu và chấp hành, tháo gỡ để kịp thời cấp GCN.

 

Kiều Nguyệt

 

 

Ngày đăng: 01/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*