Tin Văn Hóa xã hội

Huyện Yên Lạc đẩy mạnh công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ, xã hội hóa tiếp thị các biện pháp tránh thai hiện đại

Công tác Dân số- kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Giữa Dân số và phát triển kinh tế - xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng kinh tế thì yếu tố đầu tiên phải là con người mà con người phải có sức khỏe và trí tuệ.

Mục tiêu đó chỉ có thể đạt khi chất lượng dân số được nâng cao, quy mô, tốc độ tăng trưởng, sự phân bố dân cư và nguồn nhân lực phù hợp với đặc điểm kinh tế ở địa phương. Đặc biệt, đối với Yên Lạc, một huyện thuộc đồng bằng, phía Nam của tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích tự nhiên 10762,7 ha, Dân số trên 168.791 nghìn người, mật độ gần 1568 người/km2, áp lực dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là rất lớn.

Trong những năm trước đây, công tác Dân số- kế hoạch hóa gia đình ở Yên Lạc gặp không ít khó khăn. Theo số liệu điều tra năm 2009, tất cả các chỉ tiêu về dân số ở Yên Lạc đều ở mức cao; tỷ lệ phát triển Dân số tự nhiên là 1,4%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 13,4%; Sự hiểu biết và nhận thức của nhân dân về dân số và phát triển, dân số và môi trường, sức khỏe sinh sản ... còn nhiều hạn chế. Thực trạng đó có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân trong huyện.

Để khắc phục khó khăn trên, những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, sự giúp đỡ của chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc, sự phối kết hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện, công tác Dân số -KHHGĐ ở Yên Lạc đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Thực hiện phương châm xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ, Yên Lạc đã huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội trong công tác tuyên truyền, phối hợp lồng ghép mục tiêu dân số với phát triển thông qua các hoạt động và chương trình công tác của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, nâng cao hiệu quả mô hình truyền thông dân số với phát triển. Được sự quan tâm giúp đỡ của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về thực hiện gia đình nhỏ, ít con để có cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và được đông đảo nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã tự nguyện chấp nhận quy mô gia đình chỉ có 2 con.


Đồng chí: Lê Văn Tuấn, Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại xã Hồng Phương.

Để công tác Dân số -KHHGĐ đến gần dân, người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng Dân số-KHHGĐ đã tham mưu với Trung tâm Y tế huyện mở phòng khám, tư vấn sử dụng, cung cấp các dịch vụ KHHGĐ tại Kiốt cổng Trung tâm Y tế và trong tháng 5/2019 sẽ mở cửa để phục vụ người dân.

Hoạt động truyền thông, tư vấn tại cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ thuộc các nhóm đối tượng phụ nữ, thanh niên, nông dân... đã phát huy hiệu quả tốt như câu lạc bộ không sinh con thứ 3, gia đình hạnh phúc, sức khoẻ sinh sản, câu lạc bộ người cao tuổi... Hàng tuần, Đài Phát thanh  xã có chuyên mục dân số và phát triển, Phòng DS-KHHGĐ huyện Yên Lạc tổ chức các đợt truyền thông và cung cấp tài liệu, tờ rơi về DS-KHHGĐ cho các đối tượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân số ở các địa phương, đơn vị.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá, thôn, làng đạt chuẩn văn hoá. Một số hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước được đẩy lùi  đưa chính sách Dân số, gia đình và trẻ em vào hương ước, quy ước thôn, làng được mở rộng ra trong toàn huyện. Hương ước, quy ước thôn, làng đã có tác động mạnh đến công tác dân số, góp phần ổn định xã hội.

Đặc biệt là chính sách ưu tiên, trợ giúp cho các đối tượng khó khăn tiếp cận sử dụng các biện pháp KHHGĐ được quan tâm hơn đã tác động đáng kể đến nâng cao chất lượng dân số. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên đủ ăn, khá giả, mua sắm nhiều tiện nghi, phương tiện đắt tiền. Mục tiêu trong những năm tiếp theo phấn đấu là hướng người dân đến dịch vụ tiếp thị xã hội.

Công tác cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được chú trọng, ngày càng thuận lợi, an toàn, hiệu quả và đảm bảo tính riêng tư nên đã từng bước đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Đến nay 100% Trạm y tế xã, thị trấn có đủ điều kiện đặt được vòng tránh thai và điều trị phụ khoa. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 76,5% . Hàng năm, huyện tổ chức các chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ sức khỏe sinh sản đến các xã khó khăn, xã có mức sinh cao tạo điều kiện nâng cao nhận thức, cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe sinh sản cho phụ nữ.

Do thực hiện tốt chính sách dân số nên năm 2018 huyện Yên Lạc đã kiểm soát được tốc độ gia tăng dân số; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,12%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10,7%. Năm 2019 sau 5 tháng triển khai công tác dân số-KHHGĐ đã đạt được kết quả như sau: Vòng tránh thai mới: 797 chiếc; Bao cao su: 3108 người; thuốc uống tránh thai: 2806 người; thuốc tiêm: 181 người; SLTS: 930 người; Tư vấn THN: 15598 người; tư vấn NCT: 8650 người. Các chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện.

Cùng với những kinh nghiệm vốn có và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, sự năng động, sáng tạo, lòng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, công tác DS-KHHGĐ ở Yên Lạc được thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong thời kỳ đổi mới./.

Hoàng Minh Đức
Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc

 

Ngày đăng: 27/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*