Đưa NQ của Đảng vào cs

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng vừa có Công văn yêu cầu các phòng, ban thuộc UBND huyện; Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đối với các phòng, ban thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND huyện và Văn bản số 1238/UBND-TCKH ngày 10/06/2019 của UBND huyện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc thẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu quả; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cần phối hợp với Chi cục Thuế tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch theo dự toán HĐND huyện giao; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, tham mưu điều chuyển vốn đã bố trí cho các dự án, kiên quyết không để thất thoát, lãng phí nguồn vốn. Phòng Tài chính - Kế hoạch cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm phát hiện trong chấp hành pháp luật ngân sách nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; cần quản lý chặt chẽ, hiệu quả về nợ công, tài sản công; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, Phòng cần tập trung nguồn lực và đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình, dự án lớn, quan trọng thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong huyện.

Chi cục Thuế huyện cần tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi, xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách; tiếp tục mở rộng kê khai thuế qua mạng và thực hiện nộp thuế điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Kho bạc Nhà nước huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến Kho bạc điện tử, nhất là công tác kiểm soát chi; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, tăng cường đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng, đặc biệt là các khoản tạm ứng quá hạn, không để thất thoát ngân sách; phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện thống nhất quán triệt phương châm hành động, nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 26/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục