Xây dựng nông thôn mới

Huyện Yên Lạc triển khai kế hoạch hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường

Để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Yên Lạc đã triển khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Theo kế hoạch này, ở các tuyến cống, rãnh thoát nước mà chưa có cống, rãnh xây hoặc đã xây từ lâu nhưng hiện đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng ở tất cả các xã, thị trấn sẽ được huyện tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ. Mức hỗ trợ sẽ bằng 100% chi phí vật liệu xây dựng, hỗ trợ bằng tiền theo thiết kế dự toán mẫu được phê duyệt, phần còn lại như ngày công xây dựng sẽ do nhân dân ở khu dân cư đóng góp. Huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê, khảo sát hiện trạng các tuyến rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, đồng thời căn cứ vào Quyết định phê duyệt, ban hành Thiết kế - dự toán mẫu cống, rãnh thoát nước thải của tỉnh để xây dựng phương án cải tạo và huy động đóng góp trong nhân dân. Trước mắt, huyện tập trung triển khai ở các tuyến rãnh thực sự bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường do hệ thống cống, rãnh thoát nước trong các khu dân cư.

 

Khởi công xây rãnh thoát nước thải ở thôn Vật Cách, xã Đồng Cương

 

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch, UBND huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, kế hoạch của tỉnh và huyện, về cơ chế hỗ trợ và việc huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải trong cộng đồng dân cư. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần họp dân công khai, dân chủ và chỉ triển khai thực hiện ở các thôn, xóm, khu dân cư, làng … khi đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc đóng góp. Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn các xã, thị trấn trong xây dựng cải tạo cống, rãnh thoát nước thải và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và cùng với ý thức của người dân được nâng cao sẽ giúp cho các trục đường làng, ngõ xóm không còn tình trạng mất vệ sinh do tù đọng nước thải sinh hoạt khu dân cư, tạo cho diện mạo nông thôn mới ở các xã thêm khang trang, sạch, đẹp, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 19/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*