Tin Văn Hóa xã hội

Thị trấn Yên Lạc nâng cao ý thức người dân trong thực hiện dự án đặt tên đường, phố

Thực hiện Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh ngày 18/12/2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện đã tiến hành triển khai các bước đầu tư thực hiện dự án. Đến nay, một số tuyến đường trục chính qua trung tâm huyện và các ngõ, ngách, trục các thôn: thôn Tiên, thôn Đoài, thôn Trung và thôn Đông của Thị trấn Yên Lạc đã cơ bản được lắp đặt cột, gắn biển tên đường, phố và số ngõ, ngách.

 

Thực hiện Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh ngày 18/12/2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện đã tiến hành triển khai các bước đầu tư thực hiện dự án. Đến nay, một số tuyến đường trục chính qua trung tâm huyện và các ngõ, ngách, trục các thôn: thôn Tiên, thôn Đoài, thôn Trung và thôn Đông của Thị trấn Yên Lạc đã cơ bản được lắp đặt cột, gắn biển tên đường, phố và số ngõ, ngách. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, một số vị trí đặt cột ngõ, ngách đã bị người dân cản trở, gây khó khăn trong việc thi công lắp đặt cột làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, một số cột thi công xong đã bị người dân làm hư hỏng, đổ gãy; một số biển hiệu tên đã bị tẩy, xóa làm sai lệch tên các danh nhân, số nhà, ngách làm ảnh hưởng đến ý nghĩa tốt đẹp của việc đặt tên đường, phố. Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND thị trấn đang tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực của việc đặt tên đường, phố để tạo điều kiện thực hiện tốt hơn công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính và  giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa; đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công triển khai thực hiện việc lắp đặt các vị trí cột cho phù hợp với thực tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm hỏng, đổ gãy cột biển tên hoặc tẩy xóa tên danh nhân, số ngõ, ngách theo quy định của phát luật.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*