Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải

Bằng việc tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, Yên Lạc đã nâng cao được công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường, đồng thời tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường.

Mặc dù toàn huyện đã có trên 90% rác thải được thu gom và xử lý; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,35%; hệ thống rãnh thoát nước được đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nạo vét khơi thông; vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước từng bước được cải thiện; hệ thống lọc bụi tay áo, màng lọc trong các làng nghề được áp dụng; các tổ vệ sinh môi trường, HTX môi trường bước đầu phát huy hiệu quả; phong trào toàn dân bảo vệ môi trường phát triển rộng khắp. Tuy nhiên trước thực trạng sự lấp đầy của các bãi rác thải và việc xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp lộ thiên đang đặt ra cho huyện cần phải có những giải pháp hữu hiệu trong công tác bảo vệ môi trường thời gian tới.

Lò đốt rác tập trung xã Đồng Văn luôn trong tình trạng quá tải. 

 

Đến nay toàn huyện hiện đã quy hoạch bãi xử lý rác thải tại 17/17 xã, thị trấn và đang quy hoạch 1 khu xử lý rác thải tập trung tại xã Hồng Châu, diện tích 5 ha. Giai đoạn 2016 – 2020, huyện đã quy hoạch 11,28 ha đất để phục vụ việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, mở rộng bãi chôn lấp rác thải ở các xã, thị trấn. Hiện nay, huyện có 65 bãi xử lý rác thải và đã có 9 xã, thị trấn đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên: Tam Hồng, Yên Đồng, Đại Tự, Liên Châu, Hồng Phương, Yên Phương, Nguyệt Đức, Đồng Văn và Thị trấn Yên Lạc. 17/17 xã, thị trấn trong huyện đều đã thành lập được HTX đảm nhận hoạt động môi trường và thực hiện thu gom rác thải trung bình từ 2-3,5 ngày/lần. Trong hai năm qua (2017 và 2018), huyện đã chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường 23.191,3 triệu đồng. Tuy nhiên các bãi rác vẫn chủ yếu xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp lộ thiên chưa đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Xây dựng, chưa có hệ thống thu gom, nước rỉ rác, xử lý các khí thải trong quá trình đốt rác. Bên cạnh đó, các bãi xử lý rác thải đều đã lấp đầy trên 80%, việc phun thuốc khử trùng chưa thường xuyên, chôn lấp chưa đảm bảo sạch sẽ. Theo thống kê, tổng sản lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 129,6 tấn/ngày đêm. Lượng chất thải này được HTX hoạc tổ dịch vụ vệ sinh môi trường, thực hiện thu gom, vận chuyển về xử lý tại các bãi rác của tùng xã, thị trấn để chôn lấp tạm thời. Thành phần chất thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ, nilon, vỏ hộp, chai lọ thủy tinh, giấy vụn….

Để khắc phục được những tồn tại, bất cấp trong hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom và xử lý rác thải, trong thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp ủy đảng, chính quyền, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân, từng bước vận dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý khắc phục hậu quả, cải tạo, phục hồi môi trường, cộng đồng dân cư về công tác môi trường. Cùng với đó, huyện tiếp tục vận hành nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý rác thải của các lò đốt rác, tổ chức cải tạo nâng cấp rãnh thoát nước thải đảm bảo tiêu thoát nước, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức vi phạm công tác bảo vệ môi trường. Để giải quyết những bức xúc về môi trường hiện nay, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải quy mô liên xã hoặc cụm xã.

                                                                              Trần Biển

 

Ngày đăng: 11/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*