Thông tin đấu thầu

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 93 thửa đất tại khu đồng Mái Sau, Thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 93 thửa đất tại khu đồng Mái Sau, Thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

 

                Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 93 thửa đất tại khu đồng Mái Sau, Thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

          UBND huyện Yên Lạc thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đât đối với 93 thửa đất ở tại khu đồng Mái Sau, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, cụ thể như sau:

                 1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lạc. Địa chỉ: Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

                 2. Tên, địa chỉ đơn vị được giao nhiệm vụ tố chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Phòng Tài chính-Ke hoạch huyện Yên Lạc. Địa chỉ: Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung chi tiết.pdf

 Trần Quân

 

 

Ngày đăng: 10/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục