Đưa NQ của Đảng vào cs

MTTQ huyện Yên Lạc - Một nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả quan trọng

Đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội. Từ các phong trào, nhiều cách làm hay, việc làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện. Đó là kết quả của sự đồng thuận xã hội, là tiền đề, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Yên Lạc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc; sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và sự đồng thuận của nhân dân trong huyện thực hiện tốt 5 chương trình hành động do Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. MTTQ không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ MTTQ huyện, các xã, thị trấn và tổ chức thành viên. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), 100%  khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong đó có hơn 90% các khu dân cư tổ chức bữa cơm thân mật. Trong ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, TDTT; động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong cuộc vận động, công bố các quyết định công nhận gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được MTTQ các cấp triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vào cuộc triển khai lồng ghép toàn diện, hiệu quả trong việc thực hiện ở cơ sở. Từ kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa những năm qua đã thể hiện cuộc vân động ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Tính đến nay, toàn huyện có 145/162 khu dân cư văn hóa, đạt 89,5%; có 39.220 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, bằng 92%; 100% các khu dân cư đã có nhà văn hóa; 100% số thôn có tổ vệ sinh môi trường được hoạt động thường xuyên. Hàng năm có hàng trăm cá nhân điển hình được biểu dương, tôn vinh, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong nhân dân. Trong công cuộc xây dựng NTM, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp trên 2.709 tỷ đồng, gần 46.091m2 đất, 22.785 ngày công đgóp phần cứng hóa các đường trục xã, liên xã; đường trục thôn, xóm; đóng góp xây dựng nhà Văn hóa. Từ đó góp phần tạo cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Đến nay 16/16 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận là xã NTM.

Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương, các thôn dân cư đều có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, 162/162 khu dân cư, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước đạt 100%, phong trào trồng cây  xanh, sạch làng, đẹp ngõ, đẹp khuôn viên được toàn dân đồng tình hưởng ứng. Các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã phát động phong trào tự quản các đoạn đường, thành lập các câu lạc bộ Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Trong 5 năm qua việc vận động giúp đỡ người nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm thu hút được sự ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội. Trong nhiệm kỳ, Ban vận động quỹ vì người nghèo từ huyện đến xã đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ và nhân dân ủng hộ được hơn 16,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 281 căn nhà với tổng số tiền 8,6 tỷ đồng; trao 17.500 suất quà với số tiền 8 tỷ đồng; trao hỗ trợ 146 con bò sinh sản, 500 xe lăn, 300 xe đạp cho các em học sinh, hộ gia đình chính sách trong giai đoạn 2014-2019. MTTQ và các tổ chức thành viên đã hướng mạnh về cơ sở cùng các Ban công tác Mặt trận ở từng thôn xóm tích cực gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức được gần 500 hội nghị với gần 30.000 lượt người tham dự. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức thành viên được tổ chức có hiệu quả như: phong trào “ Nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của hội nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “mái ấm tỉnh thương”. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Liên đoàn lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Hội CTĐ với phong trào “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua hoạt động phản biện xã hội. Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ đã tham gia và giám sát tốt cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người có đủ năng lực ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, tuyên truyền vận động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,7%.

 

 

Trong nhiệm kỳ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Yên Lạc đã chủ trì tổ chức 487 cuộc giám sát chuyên đề ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; phối hợp giám sát với TT HĐND huyện được 118 cuộc về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công, các chính sách đối với người nghèo,...  Kết quả giải quyết sau kiến nghị giám sát của các đơn vị được giám sát, đã kiểm tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện cũng thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phán ánh tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm ngày càng bám sát và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tổ chức các hội nghị đối thoại để nhân dân trao đổi, đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời giải đáp những băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

Trong 5 năm MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị TXCT với hơn 85.250 lượt người tham gia và đã tổng hợp hơn 672 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực gửi các cơ quan Văn phòng đoàn đại biểu QH, HĐND - UBND các cấp, giải quyết, trả lời theo luật định, nhiều ý kiến đã được giải trình ngay tại hội nghị và tiếp thu, là cơ sở thực tiễn để các cơ quan, Nhà nước ban hành các chính sách đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác Mặt trận ở cơ sở được quan tâm, đã mở 10 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ về MTTQ cho 162 Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, 140 thành viên Ban thanh tra nhân dân, 185 lượt cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng Ban Công tác Mặt trận ở từng khu dân cư đảm bảo tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương…

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã để lại dấu ấn đậm nét. Điển hình là các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức sống lan toả sâu rộng trong đời sống cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để MTTQ huyện Yên Lạc tiếp tục vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 10/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*