Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc chỉ đạo hai xã Hồng Phương và Đại Tự hoàn tất công đoạn khảo sát, quy hoạch trong dồn thửa đổi ruộng.

Trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ coi việc xử lý vi phạm đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, để từ đó chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát và phân loại để xử lý triệt để các tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai. Trong chỉ đạo thực hiện dồn thửa đổi ruộng, huyện tiếp tục chỉ đạo hai xã Đại Tự và Hồng Phương hoàn thiện các công đoạn trong khảo sát, quy hoạch. Riêng xã Hồng Phương sẽ tiến hành tổ chức gắp thăm thứ tự ruộng trên sơ đồ và giao đất ngoài thực địa cho hộ dân trong tháng 6/2019.

Thực hiện Kế hoạch số 7566 ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; giải quyết đất dịch vụ và thực hiện dồn thửa đổi ruộng, huyện Yên Lạc đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tập trung giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch đã đề ra. Đến nay, toàn huyện đã tiến hành xử lý 253 trường hợp lấn đất, 06 trường hợp chiếm đất và 449 trường hợp sử dụng sai mục đích. Huyện cũng thống kê có 20 trường hợp thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất với diện tích 1.948 m2. Các trường hợp này đều xảy ra trước ngày 01/07/2014. Trong giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, cùng với việc bố trí đủ diện tích đất dịch vụ, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các quy trình để chi trả xong diện tích đất dịch vụ đã có quyết định công nhận cho nhân dân. Tính đến nay, gần 70.960 m2 đất dịch vụ đã được chi trả cho nhân dân, đảm bảo 100% kế hoạch, trong đó có 69.686 m2 được trả bằng đất, hơn 1.091m2 được trả bằng tiền.

Thực hiện kế hoạch 1423/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND huyện về dồn thửa đổi ruộng, ở các xã, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã và tổ chức quán triệt kế hoạch của huyện, của tỉnh đến với các thôn dân cư. Đối với 2 xã làm điểm của huyện là Hồng Phương và Đại Tự, Đảng ủy xã đều đã ban hành Nghị quyết về dồn thửa đổi ruộng, HĐND xã đã ban hành được Nghị quyết phê chuẩn hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng, UBND xã cũng đã kiện toàn được các tiểu ban chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng. Hiện nay, hai xã Hồng Phương và Đại Tự đang hoàn thiện phương án dồn thửa đổi ruộng, tổ chức rà soát diện tích đất nông nghiệp, đồng thời khảo sát đồng ruộng và vẽ sơ đồ quy hoạch xây dựng đường giao thông, mương tưới và tiêu, lấy ý kiến của nhân dân về dồn thửa đổi ruộng.

 

 

 

Trong thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ coi việc xử lý vi phạm đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, để từ đó chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát và phân loại để xử lý triệt để các tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai. Trong chỉ đạo thực hiện dồn thửa đổi ruộng, huyện tiếp tục chỉ đạo hai xã Đại Tự và Hồng Phương hoàn thiện các công đoạn trong khảo sát, quy hoạch. Riêng xã Hồng Phương sẽ tiến hành tổ chức gắp thăm thứ tự ruộng trên sơ đồ và giao đất ngoài thực địa cho hộ dân trong tháng 6/2019.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 10/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*