Tin kinh tế

Năng suất lúa vụ xuân của huyện Yên Lạc ước đạt gần 70 tạ/ha

Theo đánh giá sơ bộ của các cơ quan chuyên ngành, năng suất lúa vụ xuân 2014 của huyện Yên Lạc ước đạt gần 70 tạ/ha, sản lượng đạt 32.106 tấn; đây là vụ có năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay.

 

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu vụ, UBND huyện Yên Lạc đã triển khai kế hoạch sản xuất đến các xã, thị trấn, trên cơ sở đó, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất sát với tình hình thực tế ở từng địa phương; thành lập BCĐ chống hạn, phòng chống rét cho cây trồng. Các đơn vị đã cung ứng đủ giống, vật tư phân bón; thực hiện tốt công tác tưới tiêu đảm bảo sản xuất kịp thời, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây trồng; chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại... Vụ xuân 2014, toàn huyện gieo cấy được gần 4.653ha lúa, trong đó trên 90% diện tích ở trà lúa xuân muộn với các giống lúa chủ lực: Khang dân 18: 2.430ha (chiếm 52,2%); Q5 gần 831ha (chiếm gần 18%); GS9 hơn 480ha (chiếm 10,4%); HT1 gần 250ha (chiếm 5,3%); BC15 là 127ha (chiếm 2,7%)...Tỷ lệ diện tích lúa gieo trồng có cấp chất lượng từ nguyên chủng và xác nhận trở lên đạt 95%.

Vụ xuân 2014, phòng NN&PTNT huyện còn triển khai mô hình sử dụng giống lúa mới tại 2 xã: Đồng Cương, Trung Nguyên với diện tích 38,3ha; vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung GS9 (theo cơ chế của huyện) diện tích gần 476ha tại 14 xã, thị trấn; mô hình giống lúa CT16 tại xã Tam Hồng...

Theo Baovinhphuc.com.vn

 

 

 

Ngày đăng: 11/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*