Xây dựng nông thôn mới

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở

Tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất; đổi mới, đa dạng các hình thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao (TDTT) tại cơ sở đã từng bước phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện Yên Lạc.

 

Sau hơn 8 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với các tiêu chí khác, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Yên Lạc quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn trên toàn huyện có trung tâm văn hóa thể thao; 137/162 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt 85,5%. Hiện toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa, TDTT cấp huyện; 1 nhà luyện tập, thi đấu đa năng; 16/17 xã có sân vận động. Hầu hết các Trung tâm văn hóa thể thao, NVH đều đã phát huy được công năng sử dụng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT và các hoạt động khác để nhân dân trên địa bàn tham gia như: Tổ chức hoạt động các CLB Người cao tuổi; sinh hoạt hè cho thiếu nhi; liên hoan văn hóa, văn nghệ trong các dịp lễ, Tết; tổ chức các cuộc thi, hoạt động quần chúng ở địa phương; thi đấu bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, kéo co.

Xã Tam Hồng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014 và là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa của xã. Trong những năm qua, các thiết chế văn hóa của xã được đầu tư, xây dựng không chỉ trở thành nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của địa phương, mà còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, TDTT vào dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của nhân dân trong xã phát triển. Từ chỗ chỉ có một vài đội văn hóa, văn nghệ, TDTT hoạt động, với số lượng người tham gia hạn chế, đến nay, xã có 39 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao với gần 2000 thành viên tham gia. Ông Nguyễn Văn Sơn – Cán bộ Văn hóa xã Tam Hồng cho biết: “ Việc sử dụng các thiết chế văn hóa của xã được đánh giá là hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong xã. Hằng năm, xã thường xuyên tổ chức các giải thi đấu TDTT, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Từ đó, người dân có cuộc sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt.”

 

 

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong công tác quy hoạch quỹ đất và đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, với ngân sách từ tỉnh đến xã và xã hội hóa trong dân, huyện Yên Lạc đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa. Trong đó, kinh phí hỗ trợ của tỉnh là 36,8 tỷ đồng; huyện hơn 14,6 tỷ đồng; ngân sách xã, thị trấn hơn 50 tỷ đồng và nhân dân đóng góp, ủng hộ được hơn 3,7 tỷ đồng cùng hàng nghìn m2 đất.

Bên cạnh đó, huyện Yên Lạc cũng luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực phụ trách hoạt động trong hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao các cấp. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của các thiết chế văn hóa, thể thao cũng như trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cũng được huyện Yên Lạc đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa từ huyện đến xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ thôn, khu phố luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được các đơn vị, các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý các thiết chế và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nên huyện thường xuyên giành giải cao tại các kỳ đại hội TDTT và các hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh. Song, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, TDTT trên địa bàn huyện như: Việc huy động các nguồn vốn để chuẩn hóa các thiết chế văn hóa, TDTT ở một số xã, thôn còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố ở một số xã đã hỏng, xuống cấp cần được quan tâm đầu tư.... Để khắc phục những hạn chế đó, thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa các thiết chế văn hóa, TDTT trên địa bàn; tăng cường vận động, khai thác các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng gắn với các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Kiều Nguyệt

 

 

 

 

Ngày đăng: 31/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*