Tin An ninh quốc phong

Xã Hồng Châu diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Sáng 28/5/2019, xã Hồng Châu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Châu được diễn ra với 3 giai đoạn chính: Giai đoạn 1, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng th; Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

 

 

Việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đã nâng cao một bước về trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Thông qua diễn tập để bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện về chiến đấu phòng thủ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức về quốc phòng- an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Châu năm 2019 kết thúc, được Ban được Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện đánh giá cao, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và được đánh giá xếp loại giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang thiết b thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 29/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*