Tin Văn Hóa xã hội

Huyện Yên Lạc 4 năm liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thành phố về cải cách hành chính

Cùng với tập trung giải quyết đúng và trước hạn 6 lĩnh vực, trước những thay đổi về giá điện và để tạo thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến ngành Điện, cuối tháng 3/2019, huyện Yên Lạc bắt đầu thực hiện việc nhận và trả kết quả các thủ tục liên quan đến ngành Điện tại Trung tâm hành chính công. Điều này sẽ tạo ra bước đột phá mới trên hành trình nỗ lực, duy trì thứ hạng dẫn đầu khối huyện, thành phố trong tỉnh về cải cách hành chính của Yên Lạc.

 

Chúng tôi đến Trung tâm hành chính công huyện Yên Lạc vào một buổi chiều đầu tháng 5. Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng đầu giờ làm việc buổi chiều tại Trung tâm đã có hơn chục công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực đất đai; chứng thực, hộ tịch; lao động – thương binh xã hội…

Đang ngồi chờ đến lượt giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai, ông Trần Văn Tuấn, thị trấn Yên Lạc cho biết: "Từ đầu năm đến nay, tôi có 6 lần đến Trung tâm hành chính công huyện để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chứng thực, hộ tịch, đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh. Lần nào đến đây tôi cũng được các cán bộ phụ trách các lĩnh vực hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình và giải quyết các thủ tục đều đúng và trước hạn. Đặc biệt, trong thời gian chờ đến lượt, chúng tôi có quạt mát, ghế ngồi và các khoản thu được thực hiện theo đúng quy định, công khai."

Ông Nguyễn Văn Phú cùng cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Lạc kiểm tra hồ sơ còn tồn đọng

Là lĩnh vực phức tạp và có nhiều hồ sơ nhất, với 8.481 hồ sơ/12.388 hồ sơ giải quyết tại Trung tâm hành chính công năm 2018, ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Yên Lạc cho biết: Hiện nay, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Yên Lạc chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo dịch vụ công trực tuyến mà đang thực hiện tiếp nhận theo cơ chế một cửa. Trên thực tế, việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai rất khó khăn, phức tạp do đến năm 2018, công tác đo đạc bản đồ địa chính các xã, thị trấn mới dừng lại ở việc thành lập bản đồ địa chính theo hiện trạng sử dụng đất mà chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai. Nhiều hiện trạng sử dụng đất không đúng với ranh giới giấy chứng nhận được cấp dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai. Bên cạnh đó, việc cấp đổi, chuyển quyền sử dụng đất đối với các khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đất dịch vụ, đất giãn dân…khó khăn; công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính gặp nhiều khó khăn do nguồn tài liệu sử dụng trước đây là các bản vẽ thủ công, không có file số.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, trong tổng số 3.042 hồ sơ đã tiếp nhận và tồn đọng từ quý IV/2018 đến 20/3/2019, đơn vị đã giải quyết trước và đúng hạn 2.423 hồ sơ, chiếm 79,6%; đang giải quyết 522 hồ sơ.

Cán bộ Trung tâm hành chính công Yên Lạc tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Theo thống kê của huyện Yên Lạc, năm 2018, Trung tâm hành chính công tiếp nhận 12.388 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực đất đai 8.481 hồ sơ; lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội 1.675 hồ sơ; chứng thực, hộ tịch 1.243 hồ sơ; đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh 950 hồ sơ; công thương – xây dựng 30 hồ sơ và lĩnh vực văn hóa – thông tin 9 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,86%; chậm hạn 0,14%. Đối với bộ phận “một cửa” tại các xã, thị trấn, năm 2018, 17 xã, thị trấn đã tiếp nhận 71.060 hồ sơ. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn luôn đạt gần 90%

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, huyện Yên Lạc đã đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kịp thời cập nhật, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các thủ tục hành chính mới ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông". Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hiệu quả hoạt động của phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công việc; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tại Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các địa phương.

Để đảm bảo thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, UBND huyện Yên Lạc đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; thực hiện đơn giản hóa, minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo tính chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác cải cách hành chính, 2018 là năm thứ 4, Yên Lạc giữ vị trí quán quân khối huyện, thành phố về cải cách hành chính, với 85,11 điểm, cao hơn địa phương xếp vị trí thứ 2 là thành phố Phúc Yên 0,05 điểm và cách huyện xếp vị trí cuối cùng là Sông Lô 2,63 điểm.

Theo: Cổng TTGTĐT Tỉnh

 

Ngày đăng: 16/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*