Tin Văn Hóa xã hội

BHXH huyện Yên Lạc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh BHYT

Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành trong thực hiện chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT, cơ quan BHXH huyện Yên Lạc đã thực hiện tốt các chính sách pháp luật về khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

 

BHXH huyện Yên Lạc hiện có 16 cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động, hoạt động với 6 bộ phận gồm: bộ phận Thu, Sổ thẻ, kế toán - tài chính, giám định BHXH, chính sách, một cửa và tiếp nhận hồ sơ. BHYT huyện đã phát triển được 90 đại lý thu BHYT ở các xã và một số cơ quan, đoàn thể, trường học trong huyện; quản lý 373 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHNT với 101.631 người có thẻ BHYT. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành trong thực hiện chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT, cơ quan BHXH huyện Yên Lạc đã thực hiện tốt các chính sách pháp luật về khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Không chỉ ký hợp đồng khám chữa bệnh hằng năm với Trung tâm y tế huyện, BHXH huyện còn phân công viên chức trực tại Trung tâm Y tế huyện để làm công tác giám định khám chữa bệnh, giúp các đối tượng thụ hưởng BHYT được khám chữa bệnh đầy đủ. Trong 3 năm qua, BHXH huyện phối hợp với các cấp, các ngành ở huyện và chính quyền địa phương tổ chức được 68 hội nghị đối thoại trực tiếp, tập huấn tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT và cơ chế hỗ trợ của tỉnh cho các đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Qua đó đã nâng cao được ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời tạo chuyển biến trong nhận thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia BHYT. Kết quả, đến nay toàn huyện đã thu hút được 143.501/165.705 người tham gia và có thẻ BHYT, tăng hơn 15% so với năm 2016 về kết quả độ bao phủ thẻ BHYT. Bên cạnh đó, BHXH huyện còn đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHYT tạo thuận tiện cho các đơn vị, người dân khi giao dịch, đồng thời cũng tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế các tiêu cực phát sinh trong thực hiện chế độ chính sách. Đến nay đã có 100% số đơn vị tham gia BHXH, BHYT được thực hiện qua giao dịch điện tử với cơ quan BHXH huyện.

 

 

Để làm tốt việc quản lý thu và cấp thẻ, đồng thời đảm bảo quyền lợi trong khám, chữa bệnh của các đối tượng tham gia BHYT, cơ quan BHXH huyện đã thực hiện nghiêm việc rà soát hồ sơ, lọc trùng và đảm bảo cấp kịp thời, giải quyết tốt các chế độ cho người tham gia BHYT. Trong 3 năm qua (2016 – 2018), BHXH huyện đã chi khám chữa bệnh cho các đối tượng BHYT với số tiền trên 334.345 triệu đồng, trong đó, chi đa tuyến là 201.488 triệu đồng, chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế huyện là 132.856 triệu đồng.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Yên Lạc tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, chính xác cho các đối tượng thụ hưởng BHYT, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, người lao động, nhân dân hiểu về chính sách BHXH, BHYT, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 15/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*