Thông tin cần biết

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH- UBND ngày 28/2/2019 của UBND huyện về ứng phó khẩn cấp Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH- UBND ngày 28/2/2019 của UBND huyện về ứng phó khẩn cấp Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc

 

Công tác tuyên truyền phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc

 
 

Nội dung của văn bản. pdf

 

 

 

Ngày đăng: 26/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*