Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững

 

Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện Yên Lạc còn 876 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm 2,03%, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017. Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đề ra trong năm 2019, huyện Yên Lạc đã đề ra nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững. Trong đó, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả giải pháp hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, nhất là đối tượng hộ nghèo là người có công với cách mạng để cuối năm 2019, các hộ nằm trong danh sách này có khả năng thoát nghèo tự giác đăng ký thoát nghèo và địa phương không còn hộ gia đình người có công với cách mạng là hộ nghèo. Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo để hộ nghèo nắm bắt, tiếp cận và thực hiện được chính sách, huyện cũng đẩy mạnh hoạt động dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, triển khai các chương trình tín dụng giải quyết việc làm cho người nghèo

 

                                       Hỗ trợ tiền nuôi bò cho hộ nghèo khuyết tật ở Yên Lạc

 

Để hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo và tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ hỗ trợ giảm nghèo bền vững, huyện cũng sẽ tiếp tục cấp thẻ BHYT, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt, trợ giúp pháp lý, tặng quà và hỗ trợ người nghèo trong các dịp lễ tết.

Với nhiều giải pháp đã được triển khai thực hiện, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện sẽ đạt kết quả cao hơn. Huyện Yên Lạc sẽ thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo để tiếp tục giữ vững huyện nông thôn mới

 

Th: Trần Biển

 

Ngày đăng: 11/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*