Tin kinh tế

Qúy I/2019, Yên Lạc hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 dự án

Để có mặt bằng sạch xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019, huyện Yên Lạc tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 12 dự án chuyển tiếp, 12 dự án mới với diện tích 58,5ha; số tiền bồi thường, hỗ trợ 134,5 tỷ đồng

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất huyện đã tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành tốt các chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức 3 buổi làm việc với UBND thị trấn Yên Lạc, UBND xã Tam Hồng và phân công cán bộ phụ trách phối hợp với UBND các xã, thị trấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho dự án Đường Vành đai 3 huyện Yên Lạc tuyến từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303; Dự án Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn Yên Lạc - Bình Dương; phối hợp với UBND xã Trung Nguyên giải quyết vướng mắc liên quan đến khu đất đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, tổ chức khảo sát, lập phương án bồi thường sát với tình hình thực tế, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với quyền và lợi ích chính đáng của người dân; công khai phương án bồi thường và tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân đảm bảo kịp thời, chính xác.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 3 tháng đầu năm, Yên Lạc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 9/24 dự án với diện tích 27,6ha; số tiền đã bồi thường, hỗ trợ 63,6 tỷ đồng gồm: dự án Đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, địa phận Tam Hồng; dự án đất đấu giá thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương; cụm công nghiệp Minh Phương; dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hồng Châu. Huyện đang tiếp tục triển khai kiểm kê diện tích đất thu hồi, tài sản thiệt hại, rà soát quy chủ sử dụng của 15 dự án với diện tích 33,8ha, số tiền bồi thường, hỗ trợ dự kiến là 77,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, Yên Lạc gặp không ít khó khăn, vướng mắc do nhiều dự án liên quan đến các phần diện tích đất khó xác định nguồn gốc, mốc giới để quy chủ do các hộ dân mua bán, trao đổi đất ruộng để phát triển kinh tế trang trại, nhất là ở các xã Nguyệt Đức, Yên Phương, Tam Hồng…Bên cạnh đó, nhiều tài sản bồi thường của các hộ dân, chủ yếu ở các khu vực người dân phát triển kinh tế trang trại không có trong danh mục bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, phải xin ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, nhiều hộ dân không đồng ý với các vị trí tái định cư hoặc đồng ý nhưng yêu cầu tăng hệ số đất được hưởng ở các vị trí mới, gây khó khăn cho quá trình triển khai.

Để hoàn thành giải phóng gần 65ha mặt bằng trong quý II, huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, củng cố hồ sơ địa chính, thực hiện chỉnh lý biến động đất đai đến từng hộ, tạo thuận lợi cho việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất chính xác. UBND các xã, thị trấn tập trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án đầu tư, lập các thủ tục để thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo kế hoạch sử dụng đất. Đối với một số dự án đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất giãn dân, đất dịch vụ, các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ bị thu hồi đất, chấp hành khi Nhà nước thu hồi đất và lập đầy đủ hồ sơ để sẵn sàng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Theo: Thanh Nga (Cổng TGTĐT T)

 

Ngày đăng: 08/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*