Thông tin đấu thầu

Xây rãnh thoát nước thải kết hợp cải tạo mở rộng mặt đường giao thông nông thôn xã Tam Hồng

Xây lắp + Hạng mục chung

 

THÔNG TIN CHUNG

 
 Số TBMT 20190373139   -   00 Thời điểm đăng tải  29/03/2019 08:55
 Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Xây lắp + Hạng mục chung
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Xây rãnh thoát nước thải kết hợp cải tạo mở rộng mặt đường giao thông nông thôn xã Tam Hồng (Tuyến 1: Từ ĐT305 đi thôn Lâm Xuyên; Tuyến 2: Từ Trường tiểu học Tam Hồng 2 đến trường THCS Tam Hồng; Tuyến 3: Từ nhà ông Chiến đến nhà Thủy Tuệ thôn Man Để)
 Nguồn vốn Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
 Bên mời thầu Z018883 - Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20190352904
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 05/04/2019 - 08:00 Đến ngày  16/04/2019 - 08:00
 Địa điểm UBND xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 16/04/2019 - 08:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thi công Xây rãnh thoát nước thải kết hợp cải tạo mở rộng mặt đường giao thông nông thôn xã Tam Hồng (Tuyến 1: Từ ĐT305 đi thôn Lâm Xuyên; Tuyến 02: Từ Trường tiểu học Tam Hồng 2 đến trường THCS Tam Hồng; Tuyến 03: Từ nhà ông Chiến đến nhà Thủy Tuệ thôn Man Để)

Trần Biển

 

Ngày đăng: 08/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục