Quy hoạch - Bảng giá đất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc

 

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc, gồm các nội dung:

1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2019;

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, cụ thể:

- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

- Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Lạc tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

 

 

Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Lạc xem tại đây.pdf

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục