Thông tin cần biết

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 thửa đất ở tại thôn Cổ Tích xã Đồng Cương

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 thửa đất ở tại thôn Cổ Tích xã Đồng Cương

 

Xem Nội dung Thông báo tại đây.pdf

Phòng TC-KH

 

Ngày đăng: 01/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*