Tin kinh tế

Ngân hàng CSXH Yên Lạc: Tổng dư nợ đạt 257,6 tỷ đồng

Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH Yên Lạc đạt 257,6 tỷ đồng,

Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH Yên Lạc đạt 257,6 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 50,3 tỷ đồng; HSSV là 125,5 tỷ đồng; nước sạch 51,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm 8,3 tỷ đồng… Riêng 3 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay đạt 18 tỷ đồng, tỷ lệ thu nợ đạt 9,4 tỷ đồng.

Trong cho vay, Ngân hàng CSXH Yên Lạc đặc biệt chú trọng hiệu quả vốn vay; đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể xác định đối tượng đầu tư phù hợp; kết hợp làm tốt công tác kuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất về chăn nuôi và trồng trọt, cách thức làm ăn cho hộ vay. Nhờ vậy, nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH Yên Lạc được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Vốn vay đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các hộ chính sách phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi và đầu tư cho con cái học tập…tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Theo Trần Tỉnh (Báo VP)

 

 

Ngày đăng: 09/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*