Thông tin đấu thầu

Đường GTNT làng Giã Bàng từ Cầu Lác - Chùa Hòa Quang, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc

Xây lắp + Hạng mục chung + dự phòng

 

 
 

 Số TBMT

20181113414   -   00

Thời điểm đăng tải 

06/11/2018 14:38

 Lĩnh vực  

Xây lắp

 Gói thầu

Xây lắp + Hạng mục chung + dự phòng

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Đường GTNT làng Giã Bàng từ Cầu Lác - Chùa Hòa Quang, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc

 Nguồn vốn

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác

 Bên mời thầu

Z062841 - UBND xã Tề Lỗ

 Số hiệu KHLCNT

20181061460

 Tên KHLCNT

 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian bán HSMT từ

09/11/2018 - 15:00

Đến ngày 

19/11/2018 - 15:00

 Địa điểm

UBND xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh vĩnh Phúc

 Giá bán

2.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

19/11/2018 - 15:30

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

 Số tiền bảo đảm dự thầu

29.000.000 VND (Hai mươi chín triệu đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

180 Ngày

 Nội dung chính của gói thầu

Thi công xây dựng đường GTNT làng Giã Bàng từ Cầu Lác - Chùa Hòa Quang, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc

 

Nguồn: thongtindauthau.com.vn

 

Ngày đăng: 12/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục