Đưa NQ của Đảng vào cs

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Tam Hồng

Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Tam Hồng đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm, trở thành đơn vị lá cờ đầu của huyện trong công tác xây dựng Đảng.

 

Cán bộ, đảng viên xã Tam Hồng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Kim Ngân

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đãi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hồng chia sẻ: Để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên phải là một hạt nhân quan trọng. Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức chính trị của đảng viên tốt thì mọi việc mới thuận lợi.

Đồng thời, Đảng ủy kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên... Từ đó, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đó cũng là kinh nghiệm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ xã Tam Hồng.

Hiện nay, Đảng bộ xã Tam Hồng có 587 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ gồm 13 chi bộ thôn, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ y tế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, đổi mới thường xuyên. Các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên được tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng loại hình chi bộ. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào tất cả các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, lấy đó là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Từ đó, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức ngày càng được nâng cao, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tổ chức không ngừng được nâng lên. Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng nên 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện tiêu cực và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đánh giá phân loại đảng viên năm 2017, Đảng bộ có 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, gần 16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong công tác lãnh đạo, điều hành, Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ, từng nhóm nhiệm vụ khác nhau, sát sao với các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nắm bắt tình hình tư tưởng. Các chi bộ thực hiện phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách cácgia đình hoặc nhóm hộ gia đình. Qua đó, cán bộ, đảng viên thực sự đóng vai trò là cầu nối triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới nhân dân.

Hàng tuần, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức họp vào thứ 6 có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo UBND để kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, giải pháp đối với từng đồng chí và từng vị trí công việc được phân công. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đẩy lùi tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Hàng tháng, cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, có tính cấp bách, sát thực tế. Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối chiếu với 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng Đảng để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ xã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tế cũng như chương trình công tác của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ xã được thực hiện đạt 100% kế hoạch, theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch, chính xác, kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm, biểu hiện lệch lạc của cán bộ, đảng viên. Từ đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đến nay, kinh tế - xã hội ở Tam Hồng phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng nhiều năm ở mức cao, bình quân trên 18%. Giá trị sản xuất bình quân đạt gần 37 triệu đồng/người/năm, 100% tuyến đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa. Các tuyến trục chính giao thông nội đồng được cứng hóa, hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư lắp đặt, sửa chữa thường xuyên đến các ngõ xóm, hộ gia đình. Văn hóa xã hội có bước phát triển, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%...

Theo: Bình Duyên (Baovinhphuc)


 

Ngày đăng: 05/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*