Tin kinh tế

Yên Lạc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018

Nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra theo Chương trình hành động số 599 năm 2018 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra theo Chương trình hành động số 599 năm 2018 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh tại huyện. Các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 mới được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện, số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán. UBND huyện không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này.


 

 

 

Đối với các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện đúng tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển. Với các địa phương có nguồn cải cách tiền lương dự kiến đến hết năm 2018 còn dư, cần phân bổ và giao kinh phí chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các xã, thị trấn cần quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đồng thời thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả. Trong trường hợp thu cấp xã dự kiến giảm so với dự toán được giao, thì UBND xã, thị trấn phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa giảm nghèo.

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 02/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*