Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Ngày đăng: 29/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*