Tin An ninh quốc phong

Yên Lạc khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cán bộ đối tượng 4 năm 2018

Hội đồng giáo dục Quốc phòng huyện Yên Lạc vừa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cán bộ đối tượng 4 năm 2018. Tới dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Lạc.

 

             Trong thời gian 4 ngày, 150 học viên là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện; đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề. Nội dung tập trung vào Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tinh hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam… Cũng trong thời gian học tập, các học viên được các đồng chí giảng viên thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Lạc truyền đạt thêm các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng – an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

          Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm bồi dưỡng các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 4 nắm vững những nội dung chủ yếu của các chuyên đề trên từ đó làm cơ sở tổ chức thực hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Phấn đấu 100% học viên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp với tỷ lệ khá, giỏi đạt cao./.

Thu Hằng                     

Ngày đăng: 26/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*