Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và báo cáo tiến độ kết quả tiếp công dân, giải quyết kntc kiến nghị phản ánh của công dân

tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và báo cáo tiến độ kết quả tiếp công dân, giải quyết kntc kiến nghị phản ánh của công dân
Ngày đăng: 26/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*