Thông tin đấu thầu

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự và 03 ô đất ở tại khu vực Lách Trại 4, thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự và 03 ô đất ở tại khu vực Lách Trại 4, thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự
Ngày đăng: 25/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục