Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc sẽ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Nhằm phân tích, thống kê, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt để tiếp cận các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin … làm cơ sở để huyện thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019 và định hướng cho chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, huyện Yên Lạc sẽ tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

 

Theo đó, yêu cầu đặt ra trong đợt điều tra này là: việc điều tra phải được thực hiện trực tiếp tới từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân, chính quyền và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của MTTQ. Đồng thời việc điều tra phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

 

Đối tượng điều tra, rà soát trong đợt này sẽ được Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn tâp trung vào các hộ gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo và các hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn huyện. Phương pháp điều tra, rà soát được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2018, huyện sẽ thoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ và phương pháp điều tra cho lãnh đạo UBND, cán bộ giảm nghèo, trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và các điều tra viên của các xã, thị trấn. Việc tiến hành điều tra, rà soát, tổng hợp các báo cáo kết quả điều tra, cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo sẽ được Ban chỉ đạo huyện thực hiện trong tháng 11/2018.

 Trần Biển

 

Ngày đăng: 25/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*