Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất ở tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Phong xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất ở tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Phong xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc
Ngày đăng: 05/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục