Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Nội quy và Quy chế Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018

Nội quy và Quy chế Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018
Ngày đăng: 05/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*