Xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH” ở Yên Lạc.

Từ hiệu quả của việc thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01, các cấp hội phụ nữ trong huyện Yên Lạc đã nhân rộng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, qua đó đã làm chuyển hóa nhận thức của những đối tượng chậm tiến trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

 

Ban Chủ nhiệm CLB Phòng, chống tệ nạn xã hội thôn Chùa, xã Yên Đồng (huyện Yên Lạc) tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác phòng, chống TNXH

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH”, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ và từng gia đình nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự. Các hình thức tuyên truyền cũng được các cấp hội đổi mới và đa dạng. 

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, Hội phụ nữ huyện đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy từ gia đình. Toàn Hội đã có 100% chi hội với 24.500 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết gia đình hội viên không có chồng con em vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội. 9 tháng qua, Hội đã phối hợp thành lập và duy trì sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động 70 CLB và mô hình liên quan đến phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thu hút gần 4.000 thành viên tham gia. Trong đó có những CLB hoạt động hiệu quả như: CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống BLGĐ, CLB phòng chống BLGĐ, CLB “Phụ nữ nông dân với pháp luật”, mô hình CLB xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhờ vậy, các mô hình không chỉ thu hút thêm được nhiều thành viên tham gia, mà đã giáo dục, giúp đỡ được nhiều đối tượng tiến bộ. Trẻ em trong các gia đình tham gia CLB đều không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ bỏ học giữa chừng và bạo hành trong gia đình cũng giảm được đáng kể.

Từ hiệu quả của việc thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01, các cấp hội phụ nữ trong huyện Yên Lạc đã nhân rộng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, qua đó đã làm chuyển hóa nhận thức của những đối tượng chậm tiến trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*