Tin kinh tế

Yên Lạc tăng cường chỉ đạo, giao trồng cây vụ Đông năm 2018

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tính đến ngày 01/10/2018, toàn huyện Yên Lạc đã gieo trồng được hơn 2.034 ha/3.265 ha diện tích gieo trồng cây vụ Đông.

 

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tính đến ngày 01/10/2018, toàn huyện Yên Lạc đã gieo trồng được hơn 2.034 ha/3.265 ha diện tích gieo trồng cây vụ Đông. Như vậy, tiến độ gieo trồng cây vụ Đông trên địa bàn huyện còn chậm và đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Nhiều xã đạt tỷ lệ gieo trồng cây vụ Đông rất thấp như: xã Yên Đồng đạt 8,9%, thị trấn Yên Lạc đạt 34,6%, Tam Hồng đạt 34,6%, Trung Hà đạt 29,7% so với kế hoạch.

 

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay các giải pháp tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, tiếp tục gieo trồng cây vụ Đông trên những diện tích có thể trồng được tránh để tình trạng bỏ đất. Đồng thời thực hiện trồng rải vụ, tăng diện tích trái vụ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Các cơ quan chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh cây trồng, làm tốt công tác dự tính, dự báo, bám sát đồng ruộng để điều tra, phát hiện và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

Th: Trần Biển

 

Ngày đăng: 03/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*