Tin kinh tế

Yên Lạc tiếp tục dồn thửa đổi ruộng

Việc dồn thửa đổi ruộng thành công không chỉ đưa tổng diện tích nhiều thửa đất của một hộ gia đình, cá nhân được giao trước đây về còn 1-2 thửa lớn, mà còn tạo thuận lợi để huyện đưa cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi và tăng thu nhập cho nông dân trên một đơn vị diện tích.

 

 

Nhằm tạo ra những cánh đồng lớn, thửa ruộng lớn bằng phẳng, cơ bản đồng nhất, có hệ thống bờ vùng, bờ thửa và hệ thống tưới, tiêu khoa học, hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, trong giai đoạn từ năm 2018 – 2021, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình 12 bước, lấy xã Hồng Phương làm điểm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cùng vào cuộc. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân thấy rõ lợi ích, hiệu quả và sự cần thiết phải dồi thửa đổi ruộng để tự giác thực hiện với phương châm kiên quyết, kiên trì, chặt chẽ, từng bước, nhất quán đảm bảo lợi ích chung của đa số người dân. Xuyên suốt quá trình triển khai kế hoạch, mục tiêu chung được huyện đặt ra là công tác dồn thửa đổi ruộng phải gắn liền với việc quy hoạch lại đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng khoa học, hợp lý và phù hợp với các quy hoạch khác, đặc biệt là quy hoạch bờ vùng, bờ thửa, hệ thống tưới tiêu, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, đồng thời không làm ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất của nông dân.

Việc dồn thửa đổi ruộng thành công không chỉ đưa tổng diện tích nhiều thửa đất của một hộ gia đình, cá nhân được giao trước đây về còn 1-2 thửa lớn, mà còn tạo thuận lợi để huyện đưa cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi và tăng thu nhập cho nông dân trên một đơn vị diện tích.

Trần Biển

(Trung tâm VH-TT-TT huyện Yên Lạc)

 

Ngày đăng: 03/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*